5 sự kiện môi trường nổi bật năm 2019

Năm 2019 chứng kiến nhiều vấn đề môi trường nổi bật. Báo Lao Động điểm lại một số sự kiện đáng chú ý. 

         

Infographic

Lên top