Bộ Tài nguyên và Môi trường họp khẩn về ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.HCM

Tuần trước, liên tiếp nhiều ngày Hà Nội mờ mịt trong làn sương. Ảnh: Minh Hà
Tuần trước, liên tiếp nhiều ngày Hà Nội mờ mịt trong làn sương. Ảnh: Minh Hà
Tuần trước, liên tiếp nhiều ngày Hà Nội mờ mịt trong làn sương. Ảnh: Minh Hà
Lên top