Infographic: Điểm mặt 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí của Hà Nội

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định gồm 12 nguồn chính.

          
 

Infographic

Lên top