Hà Nội: Phân luồng giao thông lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top