Phân luồng giao thông cho dự án cải tạo nút phía Tây cầu Trần Thị Lý

Phối cảnh nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sau khi cải tạo. Ảnh: Sở GTVT
Phối cảnh nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sau khi cải tạo. Ảnh: Sở GTVT
Phối cảnh nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý sau khi cải tạo. Ảnh: Sở GTVT
Lên top