CSGT TPHCM phân luồng tại các điểm thi tốt nghiệp 2020 để hỗ trợ thí sinh

CSGT TTPHCM tập trung tại các điểm thi để phần luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Ảnh: PC08
CSGT TTPHCM tập trung tại các điểm thi để phần luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Ảnh: PC08
CSGT TTPHCM tập trung tại các điểm thi để phần luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Ảnh: PC08
Lên top