Hà Nội: Tạm phân luồng 1 đoạn đường Trần Hưng Đạo

Các phương tiện sẽ chỉ được lưu thông 1 chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: GT
Các phương tiện sẽ chỉ được lưu thông 1 chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: GT
Các phương tiện sẽ chỉ được lưu thông 1 chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: GT
Lên top