Đoàn tàu thứ ba tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã được đưa lên đường ray

Đoàn tàu thứ ba tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội đã được đưa lên đường ray. Ảnh: MRB
Đoàn tàu thứ ba tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội đã được đưa lên đường ray. Ảnh: MRB
Đoàn tàu thứ ba tuyến metro Nhổn-ga Hà Nội đã được đưa lên đường ray. Ảnh: MRB
Lên top