Ngày khai trường, bồi hồi đọc lại áng văn “Tôi đi học”

Ngày khai trường xưa. Minh hoạ: SGK
Ngày khai trường xưa. Minh hoạ: SGK
Ngày khai trường xưa. Minh hoạ: SGK
Lên top