Giáo viên Hải Phòng xét nghiệm COVID-19 trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2.9

Việc xét nghiệm sàng lọc cho giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục ở Hải Phòng tiến hành đến 3.9, trả kết quả ngày 4.9, trước thềm khai giảng năm học mới diễn ra 7h30 sáng 5.9. Ảnh MD
Việc xét nghiệm sàng lọc cho giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục ở Hải Phòng tiến hành đến 3.9, trả kết quả ngày 4.9, trước thềm khai giảng năm học mới diễn ra 7h30 sáng 5.9. Ảnh MD
Việc xét nghiệm sàng lọc cho giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục ở Hải Phòng tiến hành đến 3.9, trả kết quả ngày 4.9, trước thềm khai giảng năm học mới diễn ra 7h30 sáng 5.9. Ảnh MD
Lên top