Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường. Ảnh minh họa: LĐO
Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường. Ảnh minh họa: LĐO
Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top