Học sinh tiểu học có thể học vượt lớp: Xin đừng ảo tưởng!

Quy định học vượt lớp đã được đưa ra trong nhiều dự thảo trước đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Quy định học vượt lớp đã được đưa ra trong nhiều dự thảo trước đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Quy định học vượt lớp đã được đưa ra trong nhiều dự thảo trước đó. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top