Bộ GDĐT: Không thu học phí trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19

Phụ huynh tập trung tại Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, TPHCM, để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh tập trung tại Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, TPHCM, để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch. Ảnh: Nguyễn Dũng
Phụ huynh tập trung tại Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, TPHCM, để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch. Ảnh: Nguyễn Dũng
Lên top