Phụ huynh phản đối học phí của Trường Quốc tế : Yêu cầu gặp ban giám hiệu

Hàng trăm phụ huynh tập trung để "đòi" được gặp người có chức trách giải quyết kiến nghị của phụ huynh tại Trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc. Ảnh: Dũng Nguyễn
Hàng trăm phụ huynh tập trung để "đòi" được gặp người có chức trách giải quyết kiến nghị của phụ huynh tại Trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc. Ảnh: Dũng Nguyễn
Hàng trăm phụ huynh tập trung để "đòi" được gặp người có chức trách giải quyết kiến nghị của phụ huynh tại Trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc. Ảnh: Dũng Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top