Học sinh được học vượt lớp, giáo viên tự chủ thực hiện chuyên môn

Học sinh tiểu học được học vượt lớp nếu có khả năng vượt trội. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh tiểu học được học vượt lớp nếu có khả năng vượt trội. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh tiểu học được học vượt lớp nếu có khả năng vượt trội. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top