Học phí trường Y Dược phải tính đến sự hỗ trợ, thậm chí bù lỗ từ bệnh viện

Các trường đại học y thường có bệnh viện đi kèm hỗ trợ công tác đào tạo. Ảnh: Sơn Tùng
Các trường đại học y thường có bệnh viện đi kèm hỗ trợ công tác đào tạo. Ảnh: Sơn Tùng
Các trường đại học y thường có bệnh viện đi kèm hỗ trợ công tác đào tạo. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top