Mong Nhà nước xem xét lại việc học phí trường công lập tăng "phi mã"

Học phí các trường đại học công lập tăng cao đang là nỗi lo của nhiều phụ huynh, học sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học phí các trường đại học công lập tăng cao đang là nỗi lo của nhiều phụ huynh, học sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học phí các trường đại học công lập tăng cao đang là nỗi lo của nhiều phụ huynh, học sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top