Học phí đại học tăng: Minh bạch nguồn thu để tránh tận thu

Mức tăng học phí một số ngành của ĐH Y Dược TPHCM so với các năm học trước. Biểu đồ: Đặng Chung
Mức tăng học phí một số ngành của ĐH Y Dược TPHCM so với các năm học trước. Biểu đồ: Đặng Chung
Mức tăng học phí một số ngành của ĐH Y Dược TPHCM so với các năm học trước. Biểu đồ: Đặng Chung
Lên top