Điểm chuẩn 2019 các trường Y-Dược: 24 điểm vẫn có cơ hội đỗ y đa khoa

Đại diện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019.
Đại diện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019.
Đại diện Đại học Y Hà Nội tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2019.
Lên top