Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện Tài chính: Dự báo tăng gần bằng năm 2017

Cán bộ, giảng viên tư vấn tuyển sinh cho thí sinh và phụ huynh tại Học viện Tài chính. Ảnh: hvtc.edu.vn
Cán bộ, giảng viên tư vấn tuyển sinh cho thí sinh và phụ huynh tại Học viện Tài chính. Ảnh: hvtc.edu.vn
Cán bộ, giảng viên tư vấn tuyển sinh cho thí sinh và phụ huynh tại Học viện Tài chính. Ảnh: hvtc.edu.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top