Giáo dục 24h: Công bố điểm chuẩn ĐH Ngoại thương, điểm sàn trường y-dược

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019.
Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019.
Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019.
Lên top