Phim của Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương dời lịch vì đụng Lật mặt và bom tấn?

Phim có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương dời lịch chiếu. Ảnh: NSX.
Phim có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương dời lịch chiếu. Ảnh: NSX.
Phim có sự góp mặt của Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương dời lịch chiếu. Ảnh: NSX.
Lên top