Lật mặt thu 30 tỉ đồng: Lý Hải còn đối đầu Victor Vũ, Nhã Phương và bom tấn

"Lật mặt: 48h" của Lý Hải đạt gần 30 tỉ đồng doanh thu sau 3 ngày cống chiếu. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" của Lý Hải đạt gần 30 tỉ đồng doanh thu sau 3 ngày cống chiếu. Ảnh: NSX.
"Lật mặt: 48h" của Lý Hải đạt gần 30 tỉ đồng doanh thu sau 3 ngày cống chiếu. Ảnh: NSX.
Lên top