Nhã Phương: "Tôi phải đánh Thúy Ngân rất nhiều khi đóng phim chung"

Nhã Phương chia sẻ vai diễn cùng Thúy Ngân. Ảnh: VIe.
Nhã Phương chia sẻ vai diễn cùng Thúy Ngân. Ảnh: VIe.
Nhã Phương chia sẻ vai diễn cùng Thúy Ngân. Ảnh: VIe.
Lên top