Khi Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương mang chuyện đời tư lên phim...

Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương kể cuộc đời tuổi 30 trên phim. Ảnh: ĐPCC.
Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương kể cuộc đời tuổi 30 trên phim. Ảnh: ĐPCC.
Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My và Nhã Phương kể cuộc đời tuổi 30 trên phim. Ảnh: ĐPCC.
Lên top