Sức hút của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba: Người tiến bộ, người chọn phim hợp

Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu bảng xếp hạng. Ảnh: Xinhua.
Lên top