Cung Tuấn có đi lại "vết xe đổ" một thời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn là 3 sao nam Hoa ngữ đang hot.Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn là 3 sao nam Hoa ngữ đang hot.Ảnh: Xinhua.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Cung Tuấn là 3 sao nam Hoa ngữ đang hot.Ảnh: Xinhua.
Lên top