Lý Hải: Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành, chỉ mong "Lật mặt:48h" hòa vốn

Lý Hải cho biết anh mong phim "Lật mặt:48h" của mình hòa vốn. Ảnh: NSCC.
Lý Hải cho biết anh mong phim "Lật mặt:48h" của mình hòa vốn. Ảnh: NSCC.
Lý Hải cho biết anh mong phim "Lật mặt:48h" của mình hòa vốn. Ảnh: NSCC.
Lên top