Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngất ngây với những vịnh nước xanh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh