Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Thuốc ung thư giả là bình thường” ư? Táng tận đến thế là cùng…

Các bị cáo tại tòa sáng 21.8. Ảnh: Dân Việt
Các bị cáo tại tòa sáng 21.8. Ảnh: Dân Việt