Thành lập gần 320 tổ “Công nhân tự quản” an ninh trật tự

Tổ "Công nhân tự quản" vừa được thành lập . Ảnh Đức Long
Tổ "Công nhân tự quản" vừa được thành lập . Ảnh Đức Long
Tổ "Công nhân tự quản" vừa được thành lập . Ảnh Đức Long
Lên top