Vĩnh Phúc: Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động

Công nhân lao động nghe tuyên truyền về chuyên đề công tác phòng chống và đấu tranh với những loại hình ma túy trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Lục Văn Quân.
Công nhân lao động nghe tuyên truyền về chuyên đề công tác phòng chống và đấu tranh với những loại hình ma túy trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Lục Văn Quân.
Công nhân lao động nghe tuyên truyền về chuyên đề công tác phòng chống và đấu tranh với những loại hình ma túy trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Lục Văn Quân.
Lên top