Hải Dương: 100% công nhân Công ty Makalot trở lại làm việc

Công ty Makalot Việt Nam. Ảnh Báo Hải Dương
Công ty Makalot Việt Nam. Ảnh Báo Hải Dương
Công ty Makalot Việt Nam. Ảnh Báo Hải Dương
Lên top