Hỗ trợ công nhân 300 triệu đồng qua chương trình “Căn phòng mơ ước"

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân tặng "Căn phòng mơ ước" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đức Long
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân tặng "Căn phòng mơ ước" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đức Long
Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân tặng "Căn phòng mơ ước" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Đức Long
Lên top