Tạo siêu thị online đa dạng phục vụ công nhân

Thoả thuận được ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Ban quản lý các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Thoả thuận được ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Ban quản lý các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Thoả thuận được ký kết với sự chứng kiến của lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Ban quản lý các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Lên top