LĐLĐ Tây Ninh: Khen thưởng 19 tập thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến

Trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân. Ảnh Quốc Tiến
Trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân. Ảnh Quốc Tiến
Trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân. Ảnh Quốc Tiến
Lên top