480 công nhân xưởng may nghỉ việc để đợi kết quả xét nghiệm của F1, F2

Khu phố Ngô Quyền (Hải Dương) bị cách ly nghiêm ngặt sau khi Nhà hàng Thế giới bò tươi phát hiện nhiều người dương tính với COVID-19, ảnh BT
Khu phố Ngô Quyền (Hải Dương) bị cách ly nghiêm ngặt sau khi Nhà hàng Thế giới bò tươi phát hiện nhiều người dương tính với COVID-19, ảnh BT
Khu phố Ngô Quyền (Hải Dương) bị cách ly nghiêm ngặt sau khi Nhà hàng Thế giới bò tươi phát hiện nhiều người dương tính với COVID-19, ảnh BT
Lên top