Lợi nhuận không thể được đặt lên trên sức khoẻ công nhân

Nhà máy Cty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Ảnh: CTV
Nhà máy Cty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Ảnh: CTV
Nhà máy Cty TNHH kỹ thuật điện tử TONLY Việt Nam tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Ảnh: CTV
Lên top