Tăng cường kết nối cung cầu lao động với những hình thức đa dạng

Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động. Ảnh Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động. Ảnh Anh Thư.
Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động. Ảnh Anh Thư.
Lên top