580.000 lao động được giải quyết việc làm trong 5 tháng đầu năm 2019

Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Người lao động tìm kiếm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh PV.
Lên top