Tận dụng thời cơ để thể hiện vai trò của Công đoàn

Đoàn công tác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn tại Công ty Kho vận Đá Bạc về hoạt động công đoàn. Ảnh: CĐ TKV
Đoàn công tác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn tại Công ty Kho vận Đá Bạc về hoạt động công đoàn. Ảnh: CĐ TKV
Đoàn công tác nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn tại Công ty Kho vận Đá Bạc về hoạt động công đoàn. Ảnh: CĐ TKV
Lên top