Tòa nhà nghìn tỉ của TKV: 10 năm thi công, 2 lần gia hạn vẫn chưa xong

Công trình Trung tâm điều hành mới của TKV gần nghìn tỉ đồng được khởi công vào năm 2011, nằm cạnh Trụ sở điều hành hiện nay của TKV. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình Trung tâm điều hành mới của TKV gần nghìn tỉ đồng được khởi công vào năm 2011, nằm cạnh Trụ sở điều hành hiện nay của TKV. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công trình Trung tâm điều hành mới của TKV gần nghìn tỉ đồng được khởi công vào năm 2011, nằm cạnh Trụ sở điều hành hiện nay của TKV. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top