Công đoàn TKV: Hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 183 gia đình công nhân nghèo

Lãnh đạo Công đoàn TKV trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho chị Đỗ Thị Bích - công nhân Phân xưởng Kho cảng Bến Cân (Công ty Kho vận Đá Bạc). Ảnh: Trung Anh
Lãnh đạo Công đoàn TKV trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho chị Đỗ Thị Bích - công nhân Phân xưởng Kho cảng Bến Cân (Công ty Kho vận Đá Bạc). Ảnh: Trung Anh
Lãnh đạo Công đoàn TKV trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho chị Đỗ Thị Bích - công nhân Phân xưởng Kho cảng Bến Cân (Công ty Kho vận Đá Bạc). Ảnh: Trung Anh
Lên top