Hoạt động Công đoàn phải đáp ứng yêu cầu của người lao động

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 
Ảnh: Đức Long
Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - tặng quà của tổ chức Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Đức Long
Lên top