LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đoàn viên, người lao động lựa chọn các sản phẩm từ Gian hàng nghĩa tình đoàn viên Công đoàn. Ảnh: đức thiệm
Đoàn viên, người lao động lựa chọn các sản phẩm từ Gian hàng nghĩa tình đoàn viên Công đoàn. Ảnh: đức thiệm
Đoàn viên, người lao động lựa chọn các sản phẩm từ Gian hàng nghĩa tình đoàn viên Công đoàn. Ảnh: đức thiệm
Lên top