Hộ có thu nhập bình quân dưới 2 triệu đồng/người/tháng sẽ là hộ nghèo

Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo nghị định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo nghị định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo nghị định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn
Lên top