Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn TKV đạt 12,7 triệu đồng/người/tháng

Lên top