Sức mạnh dân tộc – Tinh thần vượt khó

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức phát Chương trình truyền thanh cho người lao động nghe. Ảnh: T.E.A
Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức phát Chương trình truyền thanh cho người lao động nghe. Ảnh: T.E.A
Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức phát Chương trình truyền thanh cho người lao động nghe. Ảnh: T.E.A
Lên top