Bố trí việc làm phù hợp để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19

Cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty may 10 thăm công việc mới của giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên tại Xưởng khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty may 10 thăm công việc mới của giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên tại Xưởng khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Cán bộ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty may 10 thăm công việc mới của giáo viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên tại Xưởng khẩu trang. Ảnh: T.E.A
Lên top