Nhiều đơn vị của Hà Nội nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN

Phó chủ tịch Trần Văn Thuật trao tặng Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Trần Văn Thuật trao tặng Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Trần Văn Thuật trao tặng Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Ảnh: Hải Anh
Lên top